Ina

Ina je osnovana 1. januara 1964. spajanjem Naftaplina Zagreb, Rafinerije nafte Rijeka i Rafinerije nafte Sisak. Prvih dana radi pod nazivom Kombinat nafte i plina, a 31. decemra iste godine dobija današnje ime. Novim imenom pokusavaju da zauzmu svoje mesto na trzištu, probijaju se sve povoljnijom cenom.