Servis i dopuna klime

Servis i dopuna klime

Auto Klima

Auto Klima

Auto klima je sofisticiran sistem koji zahteva redovno servisiranje tj. jednom godišnje ili svake druge godine. Kontrolu, po pravilu, bi trebalo izvršiti pred svaki duži put, u nekom od specijalizovanih servisa.

Servis auto klime možemo podeliti na mali i veliki. Uslugu malog servisa auto klime, koju pružamo u našim servisima na Hoffman ili Wurth uređajima, čine zamena gasa i ulja. Na taj način se održava nivo gasa i ulja koji može na godišnjem nivou kalirati i do 15%.

Auto klima