Hotel za gume
Hotel za gume

Komplet guma - mesečno za samo 320,00 din, komplet sa felnama - mesečno  440,00 din

Nakon zamene guma u skladu sa vremenskim uslovima i godišnjim dobom u kojem se nalazimo , neretko se postavlja pitanje kuda sa vansezonskim gumama. Ovo pitanje naročito muči korisnike koji nemaju svoje garaže , a gume ne planiraju da drže na neadekvatnim mestima za čuvanje .

Upravo to je bio razlog da pokrenemo uslugu  čuvanja vansezonkih guma tj. HOTEL GUMA.
Hotel guma podrazumeva skladištenje guma po svim standardima , uzimajući u obzir način skladištenja, sortiranje i numerisanje guma. Skladišta u kojima se gume  skladište su bez jake svetlosti i sadrže specijalne regale za čuvanje.

Dakle sa ovom uslugom noćna mora, gde sa letnjim gumama zimi i sa zimskim leti, potpuno nestaje ...

Hotel za gume (ilustracija)
Hotel za gume (ilustracija)

Ljubazno osoblje će nakon predaje guma na čuvanje pregledati  Vaše gume i oceniti njihovu ispravnost za sledeću sezonu