Servis i dopuna klime
Servis i dopuna klime

Auto klima je sofisticiran sistem koji zahteva redovno servisiranje tj. jednom godišnje ili svake druge godine. Kontrolu, po pravilu, bi trebalo izvršiti pred svaki duži put, u nekom od specijalizovanih servisa.

Servis auto klime možemo podeliti na mali i veliki. Uslugu malog servisa auto klime, koju pružamo u našim servisima na Hoffman ili Wurth uređajima, čine zamena gasa i ulja. Na taj način se održava nivo gasa i ulja koji može na godišnjem nivou kalirati i do 15%.

Auto klima