Reglaža trapa

Šta je centriranje (reglaža) trapa?

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova, tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Rezultat ovog podešavanja je bolja i duža trajnost gume i bolje i preciznije držanje pravca.

Kada se radi centriranje (reglaža) trapa?

Centriranje trapa se radi u sledećim situacijama: kada se menjaju delovi sistema oslanjanja, kada se stavljaju nove gume, u slučajevima oštećenja trapa, kada je uzrok mehanički faktor - udarac u točak, upadanje u rupu i slično, kada vozilo zanosi u jednu stranu, kada se primete neravnomernosti u trošenju guma. Centriranje trapa treba uraditi jednom godisnje ili na 10.000 km.

Zašto je centriranje (reglaža) trapa važno?

Na većini vozila, centriranje trapa se istražuje od samog uzroka kako bi se smanjilo trošenje i habanje guma i povećala udobnost vozača i putnika. Pravilno centriranje trapa smanjuje trošenje guma i povećava njihov vek trajanja, poboljšava njihove performanse i doprinosi uštedi goriva. To podešavanje takođe poboljšava ponašanje vozila na putu i povećava sigurnost, jer smanjuje vučenja u stranu i zanošenja vozila.

Kako se radi centriranje (reglaža) trapa?

Postoje tri podešavanja koja su najvažnija za uspešno centriranje trapa: nagib, zatur i raspon.

Nagib

Gledano s prednje strane vozila, nagib je ugao između točka i normale na horizontalnu ravan. Meri se u stepenima. Cilj je da nagib bude 0 stepeni, odnosno da centralna linija točka bude potpuno normalna na horizontalnu ravan. Ako točkovi naginju na spolja ili na unutra, dolazi do neravnomernog trošenja gazećeg sloja gume koje se vidi na bokovima. U slučaju različitog nagiba jednog i drugog točka na istoj osovini, vozilo može da vuče u jednu stranu. Na mnogim vozilima sa prednjom vučom nagib ne može da se podešava, već on ukazuje da je neki deo sistema oslanjanja iskrivljen pa ga treba zameniti. Kada se menja nagib menja se i raspon — te veličine su međusobno povezane — kao što će biti objašnjeno u nastavku.

Zatur

Gledano sa strane vozila, zatur je ugao između ose amortizera i normale na horizontalnu ravan. Meri se u stepenima. Zatur je pozitivan ako je osa amortizera usmerena prema vozaču, a negativan ako je ona usmerena od vozača. Zatur nema uticaj na trošenje gume, ali ima veliki uticaj na upravljanje. Negativni zatur dovodi do zanošenja u stranu, a veliki pozitivni zatur može izazvati potrese volana na neravninama. Nejednak zatur na točkovima iste osovine dovodi do zanošenja u stranu. Idealan zatur je pozitivan, od 3-5 stepeni, jednak na oba točka. Na mnogim vozilima sa prednjom vučom nagib ne može da se podešava, već on ukazuje da je neki deo sistema oslanjanja iskrivljen pa ga treba zameniti.

Raspon

Gledano odozgo, iznad vozila, raspon je ugao koji točkovi zaklapaju sa centralnom osom vozila. Ako su točkovi zakrenuti jedan prema drugom - ka unutra - raspon je pozitivan. Ako su zakrenuti jedan od drugog - ka spolja - raspon je negativan. Raspon je najvažniji podešavanje sa aspekta trošenja guma i njegovo nepravilno podešavanje dovodi do rapidnog trošenja guma.

Pored ovih postoje još neki parametri koji se podešavaju prilikom centriranja trapa, ali su oni manje važni.

Koliko vremena treba da se uradi centriranje (reglaža) trapa?

Centriranje trapa zavisi od tipa automobila, kod nekih automobila se centrira samo prednji trap a kod nekih se centriraju oba trapa. Za centriranje trapa potrebno je 20-40 minuta.

Gde može da se uradi centriranje (reglaža) trapa?

Centriranje (reglažu) trapa putničkog, poluteretnog ili teretnog vozila možete da uradite u servisnim centrima AGROHIM&KEMOIMPEX i to na jednoj od sledećih adresa:

Niš, ul. Vardarska 1, tel 018/4150 116, 018/524 671

Niš, ul. Vizantijski bulevar bb, tel 018/4150 107

Niš, ul. bul 12.februar 1 , tel 018/4581 191

Beograd, ul. Novosadski auto put bb, tel 011/377 97 20

Beograd, ul. Save Maškovića 3, tel 011/377 97 30

Beograd, ul. Batajnički drum 5, tel 011/26 14 109

Beograd, ul. Venizelosova 35 , tel 011/655 89 65

Beograd, ul. Savski nasip 7 , tel 011/6550435

Novi Sad, ul. Filipa Višnjića 12, tel 021/210 00 82

Novi Sad, ul. cara Dušana 42 , tel 021/ 210 25 25

Subotica, ul. Beogradski put 59, tel 024/ 415 00 59

Čačak, ul. Đorđa Popovića bb, tel 032 /559 01 60

Kragujevac , ul kneza Mihaila 276 , 034/ 617 05 16

Kako da prepoznam da li treba da uradim centriranje (reglažu) trapa na automobilu?

Centriranje (reglaža) trapa se vrši ako postoje neki od sledećih simptoma:

- gume nepravilno potrošene,

- automobil vuče u stranu,

- iskošen volan,

- otežano upravljanje vozilom.