GUME SA STARIM DOTOM

DOT gume označava datum proizvodnje guma, ali Vam taj podatak ne govori koliko su zapravo stare te gume. Ako se guma proizvede i isporuči u skladište u kojem je ispravno skladištena, bez izlaganja direktnom sunčevom svetlu, visokim temperaturama/vlažnosti vazduha i hemikalijama i provede godinu dana čekajući svog vozača, ta guma je stara ekvivalentno sa gumom koja je korišćena tri nedelje na automobilu.

Dakle, što se tiče performansi gume, vreme provedeno u pravilno skladišnim prostorima Kemoimpex-a ne utiče na umanjenje životnog veka gume. 

Stvarni životni vek gume je deset i više godina, ali posle pet godina nakon montaže guma na vozilo, potrebno je da provera guma bude redovna.

U zavisnosti od datuma proizvodnje, imamo u ponudi gume 2013. i starije, koje nudimo po odličnim uslovima - od 50% do 70% popusta na gume sa nultom kilometražom i naglašenim uslovima u kojima  se one skladište radi što bolje prezervacije. Uz kupovinu ovih guma ne dobijate garanciju prodavca.