Da li je M+S oznaka za zimsku gumu?

M je na engleskom Mud, što znači blato.

S je na engleskom Snow, što znači sneg.

Ne predstavljaju ni univerzalnu ni zimsku gumu, već prema izjavi proizvođača, gume sa oznakom M+S imaju profil i materijal osmišljen na način da vožnja u blatu i snegu bude bolja nego sa normalnim standardnim gumama.

Da bi bili zadovoljeni svi propisani standardi, neophodno je da prava zimska guma pored oznake M+S poseduje simbol pahuljice sa ''3 planinska vrha''.

Univerzalna guma ili guma za sva 4 godišnja doba su najadekvatniji izrazi prilikom upita za kupovinu guma takvih svojstava i performansi.