Stari DOT, gume sa starim dotom, dot

GUME SA STARIM DOTOM

DOT gume označava datum proizvodnje guma, ali Vam taj podatak ne govori koliko su zapravo stare te gume. Ako se guma proizvede i isporuči u skladište u kojem je ispravno skladištena, bez izlaganja direktnom sunčevom svetlu, visokim temperaturama/vlažnosti vazduha i hemikalijama i provede godinu dana čekajući svog vozača, ta guma je stara ekvivalentno sa gumom koja je korišćena tri nedelje na automobilu.

Dakle, što se tiče performansi gume, vreme provedeno u pravilno skladišnim prostorima Kemoimpex-a ne utiče na umanjenje životnog veka gume. 

Stvarni životni vek gume je deset i više godina, ali posle pet godina nakon montaže guma na vozilo, potrebno je da provera guma bude redovna.

U zavisnosti od datuma proizvodnje, imamo u ponudi gume 2013. i starije, koje nudimo po odličnim uslovima - od 50% do 70% popusta na gume sa nultom kilometražom i naglašenim uslovima u kojima  se one skladište radi što bolje prezervacije. Uz kupovinu ovih guma ne dobijate garanciju prodavca.